صفحه نخست
پنج شنبه, 28 سنبله 1398

 

 

امریکا بخاطر فساد، بیش از یکصد میلیون کمک اش در بخش انرژی افغانستان را پس می گیرد

1TV Afghanistan © 2018