صفحه نخست
یکشنبه, 05 جوزا 1398

 

 

محمد فهیم هاشمی از سوی ریییس جمهور غنی سرپرست وزارت مخابرات گماشته شد

1TV Afghanistan © 2018