صفحه نخست

 

 

شورای امنیت ملی از رهایی ۸۰ زندانی جنجالی طالبان خبر داد

1TV Afghanistan © 2019