صفحه نخست
یکشنبه, 22 سرطان 1399

 

 

طالبان: خواست توقف جنگ پیش از گفتگوها 'غیرمنطقی' است

1TV Afghanistan © 2019