صفحه نخست
دوشنبه, 29 میزان 1398

 

 

دیدار رییس مجلس نمایندگان امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل

1TV Afghanistan © 2019